Uyku Laboratuvarı

Özellikle uykuda horlama, nefes durması olan, gündüz aşırı uykululuk ya da uyuyamama yakınmaları olan bireylerde Polisomnografi adı verilen cihazlarla uyku apnesi, narkolepsi, huzursuz bacak sendromu, periyodik bacak hareketleri gibi uyku hastalıklarının tanısının konulduğu ve Uyku Apnesinin tedavisinin planlandığı yerdir.

 

 
Üst solunum yolu genişliğini azaltan ya da tıkanmasını kolaylaştıran faktörler Uyku Apne Sendromu gelişimini arttırmaktadır. Erkek cinsiyet ve obezite en belirgin risk faktörleridir. Özellikle 40-64 yaş grubunda, beden kitle indeksi >40 olan kişilerde ( >29 üzerindeki beden kitle indeksi de önemli bir risktir), boyun çevresi 43 cm üzeri erkek ve 38 cm üzerinde olan kadınlarda risk anlamlı olarak artmaktadır. Diğer risk faktörleri sigara içme, alkol ve sedatif kullanımı, genetik yatkınlık, ırk ve eşlik eden hastalıklar (özellikle KOAH, diyebet, nöromüsküler hastalıklar…) olarak sıralanabilmektedir.
 
Uyku Apne Sendromu olduğu düşünülen hastalar kesin tanı konulabilmesi amacıyla polisomnografik uyku çalışması (uyku testi) için uyku laboratuarına yatırılırlar. Beyin dalgaları, kas hareketleri, göz hareketleri, ağız ve burundan solunum, horlama, kalp hızı ve bacak hareketleri cilde yapıştırılan elektrotlar, kanüller aracılığıyla kaydedilir. Kandaki oksijen düzeyi parmağa takılacak küçük bir alıcı ile sürekli olarak ölçülür. Eş zamanlı olarak ta hastalar kamera ile gece boyunca yakından takip edilir. Tüm bu kayıtların uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılması ve yorumlanması kadar hastaların kendilerini evlerindeymiş gibi hissedecekleri maksimum konforun sağlanması büyük önem taşımaktadır.