Nöroloji

Tıp Merkezimizin Nöroloji bölümünde, epilepsi, hareket bozuklukları, alzheimer, beyin damar hastalıkları, bunamalar, uyku bozuklukları, baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik, duyu bozuklukları, hareket bozuklukları (titreme, kasılma, bükülme, sıçrama gibi), uyku bozuklukları, sara hastalığı hafıza ve davranış bozuklukları, felçler, beyin damar hastalıkları, merkezi sinir sisteminin enfeksiyon hastalıkları, bel ve boyun fıtığı, kas ve sinir sistemi hastalıklarının muayene, teşhis ve tedavisi yapılmaktadır.

Nörolojik hastalıkların araştırılmasında bilgisayarlı beyin tomografisi, beyin damarlarının doppler USG ile görüntülenmesi gibi işlemler tıp merkezimiz bünyesinde yapılmaktadır.