Acil Servis

Acil Servis Ünitesi, tıp merkezimize müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede acil hizmet veren bir ünitedir.

Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan bütün destek bölümler 24 saat çalışmakta olup, her birim kendi alanında deneyimli ve yetenekli tıbbi kadro, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere tıp merkezimizde bulunmaktadır.

Tıp merkezimiz hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda ilerici derecede eğitimli ve tecrübelidirler. Acil servisimize başvuran hastalar, konusunda uzman olan sağlık personelleri tarafından durumlarının önemine göre sıralanır ve hekimler bu sıralamaya göre en öncelikli hastalara daha önce tıbbi müdahalede bulunurlar.