doctor-img9

Dr. Baha TÜRKYILMAZ

Dr. Baha TÜRKYILMAZ

Acil Hekimi - Mesul Müdür

1961 İzmir doğumludur. 1980 yılında Galatasaray Lisesi‘nden ve 1986 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi‘nden mezun olmuştur. Mecburi hizmetini Kahramanmaraş‘ın Göksun ilçesinde yaptıktan sonra İzmir‘e tayin olup birinci basamak sağlık kurumlarında hekim ve idareci olarak çalışmıştır. Hekimimiz evli ve bir çocuk sahibidir. 2011 yılında devlet memuriyetinden emekli olmuştur. Çeşitli özel sağlık kuruluşlarında acil hekimi ve işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Baha TÜRKYILMAZ dört yıldır kuruluşumuzda Acil Hekimi ve Mesul Müdür olarak görev yapmaktadır.