Allerjik Deri Testi

En sık uygulanan allerji testidir. Hastaya ağrı ya da acı vermez. Allerjik rinit (allerjik nezle), allerjik astım, ürtiker (kurdeşen ya da dabaz) gibi hastalıklarda uygulanır. Belirli bir allerjene karşı tip 1 hipersensitivite olup olmadığını araştırmak için kullanılır. Kullanılan allerjenler çevrede en sık görülen çimen ve ağaç polenleri, küfler, hayvan tüyleri, ev tozu akarlarıdır.

Genellikle kolun iç kısmına yapılır. Allerjen içeren sıvı test materyali deriye damlatılır. Derinin en üst tabakasında küçük bir çizik oluşturularak allerjenin deriye sızması ve buradaki allerji hücreleri ile birleşmesi sağlanır. Bu uygulama lancet adı verilen steril ve tek kullanımlık ucu sivri materyallerle yapılır. Test uygulandıktan sonra 10-15 dakika beklenir ve takiben elde edilen deri cevapları değerlendirilir.

Test değerlendirmesinde (+) kontrol olarak histamin, (-) kontrol olarak serum fizyolojik uygulanır. Derideki reaksiyon histamine karşı 10 dakikada, allerjenlere karşı 15-20 dakikada zirveye ulaşır. (+) sonuç belirlenen antijenin hastanın öyküsüyle uyuşması önemlidir. Prick test sonuçları özellikle solunum yolu alerjilerinde anlamlıdır. Atopik dermatitli hastalarda da %90'a varan (+) sonuç vermesi tanı kriterleri arasında yer almasına neden olur. 

Yapılan birçok çalışmada en yüksek prick test pozitiflik oranının ev tozu akarlarına karşı olduğu saptanmıştır. Deri prick testi atopinin işareti olarak pratikte sıklıkla kullanılan bir metottur. Prick test sayesinde kişinin duyarlı olduğu allerjenlerin saptanması, bu allerjenlerle temasın engellenmesi ve buna bağlı olarak medikal tedavinin daha başarılı sonuç vereceği düşünülür.

Bazı ilaçlar testin hatalı sonuçlar vermesine neden olur

  • Antihistaminler yani allerji tedavisinde kullanılan ilaçlar 
  • Gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlar 
  • Bazı öksürük şurupları 
  • Mide hastalıklarının tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar 
  • Depresyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar.

Bu nedenle kullanmakta olduğunuz ilaçlar, test planlama aşamasında doktorunuz tarafından size sorulacaktır. Halen ya da yakın zamanda kullanmış olduğunuz tüm ilaçları doktorunuza bildiriniz. Allerji testi planlanıp randevunuz verildikten sonra, herhangi bir ilaç kullanmanız gerekirse, lütfen bu ilacın yapılacak olan testlere etkisinin olup olmadığını doktorunuza danışınız.